Bình xét các danh hiệu văn hóa:  Bộ tiêu chí cần rõ ràng, dễ hiểu

Bình xét các danh hiệu văn hóa:  Bộ tiêu chí cần rõ...

Bình xét các danh hiệu văn hóa:  Bộ tiêu chí cần rõ ràng, dễ hiểu

Bình xét các danh hiệu văn hóa:  Bộ tiêu chí cần rõ ràng, dễ hiểu

VH- Có lẽ vì độ nhạy cảm và sát sườn cuộc sống mà dự thảo Nghị định quy định về “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”...
Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành VHTTDL 2017: Hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, phức...

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành VHTTDL 2017: Hình thức...

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành VHTTDL 2017: Hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, phức...

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành VHTTDL 2017: Hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, phức...

VH- Qua thanh, kiểm tra của lực lượng Thanh tra Bộ VHTTDL cho thấy, số lượng các vụ vi phạm trong lĩnh vực VHTTDL của năm 2017 giảm 40%. Tuy...
Bình xét các danh hiệu văn hóa:  Bộ tiêu chí cần rõ ràng, dễ hiểu

Bình xét các danh hiệu văn hóa:  Bộ tiêu chí cần rõ ràng, dễ hiểu (Thứ Sáu 30/03/2018 | 11:09 GMT+7)

VH- Có lẽ vì độ nhạy cảm và sát sườn cuộc sống mà dự thảo Nghị định quy định về “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” một lần nữa tiếp tục được tổ chức lấy ý kiến góp ý của đại diện các Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành, các chuyên gia và đại diện một số Ban, ngành để chỉnh sửa, hoàn thiện. Hội thảo do Bộ VHTTDL tổ chức vào sáng qua 29.3 tại Hà Nội.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành VHTTDL 2017: Hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành VHTTDL 2017: Hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp (Thứ Hai 12/03/2018 | 09:49 GMT+7)

VH- Qua thanh, kiểm tra của lực lượng Thanh tra Bộ VHTTDL cho thấy, số lượng các vụ vi phạm trong lĩnh vực VHTTDL của năm 2017 giảm 40%. Tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác kiểm tra và xử lý vẫn còn gặp không ít khó khăn, bởi hình thức vi phạm đã trở nên tinh vi. Một số vụ việc khi phát hiện vẫn chưa có chế tài nào để xử phạt, khiến lực lượng thanh tra chuyên ngành ở địa phương lúng túng.

RSS