Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media
01 Tháng Mười Hai 2022

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021- 2025

Thứ Sáu 30/09/2022 | 17:50 GMT+7

VHO- Ngày 30.9, tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016- 2020; triển khai Chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của 25 Hội nhà báo các tỉnh, thành phố miền Bắc, 20 Liên chi hội, 40 Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương do Hội nhà báo Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Yhường trực Nguyễn Đức Lợi cho biết: “Hiện nay, Hội Nhà báo có 21.000 hội viên- nhà báo sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội Nhà báo và 205 Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương Hội. Hội nhà báo Việt Nam thực sự đã trở thành ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trong cả nước, tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp bổ ích, thiết thực cho các cấp Hội. Đặc biệt, Trung ương Hội đã thúc đẩy phong trào nghiệp vụ, ngọn lửa say nghề, phát huy tinh thần cống hiến của hội viên động viên đội ngũ ngươi làm báo tuyên truyền, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết cảu Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân”.

Đánh giá cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội và kinh tế của đất nước, từ nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Hội hoạt động và phát triển. Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội nhà báo địa phương giai đoạn đoạn 2016- 2020” được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25.4.2016 đã hỗ trợ được nhiều tác phẩm chất lượng cao.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Ngày 8.4.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội nhà báo địa phương giai đoạn đoạn 2021- 2025”. Chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng như: Đề tài về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng; đề tài về công tác đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ gìn an ninh, chính trị; đề tài về lịch sử cách mạng, kháng chiến, về xây dựng , củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo, về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, đại diện các Liên chi hội, Chi hội đã thảo luận, đánh giá các kết quả đạt được của Đề án “Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020”.

Toàn cảnh Hội nghị 

Các ý kiến đều cho rằng, Đề án này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp đổi mới báo chí cả nước nói chung và hoạt động nghiệp vụ báo chí của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng. Mặc dù kinh phí được cấp hằng năm còn hạn chế so với nhu cầu thực tế sáng tạo tác phẩm nhưng Đề án đã tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tập hợp, đoàn kết hội viên, làm cho mối quan hệ giữa tổ chức Hội với hội viên ngày càng thêm gắn bó. Đề án đã mang đến sự động viên, khích lệ lớn đối với hội viên, giúp hội viên - nhà báo có thêm điều kiện tìm tòi, phát hiện và xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công chúng.

Nhờ có nguồn kinh phí này, hằng năm, các Hội nhà báo các tỉnh, thành, các Liên chi hội, Chi hội đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức các đợt đi thực tế, đạt được nhiều giải báo chí cấp quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn triển khai của Cơ quan Trung ương Hội.

Giai đoạn 2016- 2020, kinh phí nhà nước hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho khối báo chí địa phương theo kế hoạch là 34.625 triệu đồng. Thực tế 63 Hội nhà báo các tỉnh, thành phố nhận được 31.163 triệu đồng (do năm 2016 ngân sách cấp 50% kinh phí hỗ trợ). Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho 4.650 lượt tác giả là hội viên Hội nhà báo Việt Nam ở các địa phương với 8.650 tác phẩm, tổ chức 330 lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí cho các hội viên, nhà báo ở các địa phương.

Với khối báo chí Trung ương, giai đoạn 2016- 2020 kinh phí hỗ trợ là 4.075 triệu đồng/ năm. Tổng kinh phí 5 năm theo kế hoạch là 20.375 triệu đồng, thực tế nhận là 18.338 triệu đồng do năm 2016 chỉ cấp 50% kinh phí. Giai đoạn này hỗ trợ cho 1.850 lượt tác giả với 4.145 tác phẩm; tổ chức 5 cuộc hội thảo nghiệp vụ báo chí toàn quốc để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí....

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị cũng quán triệt nội dung “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021- 2025”, triển khai đối với 25 Hội nhà báo các tỉnh, thành phố miền Bắc, 20 Liên chi hội, 40 Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội; thực hiện Hướng dẫn số 3824/HD-BVHTTDL ngày 15.10.2021 của Bộ VHTTDL, hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 về quy trình, thủ tục và các vấn đề tài chính, kế toán của Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các phạm vi đề tài được khuyến khích và sự phù hợp với môi trường tác nghiệp, tạo không gian sáng tạo thoải mái cho báo chí, phục vụ tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; hiệu quả hỗ trợ của Đề án trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên; việc tạo nguồn tác phẩm tham dự Giải báo chí Quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác; quy trình trong thẩm định tác phẩm; thủ tục tài chính liên quan đến hỗ trợ; phương hướng triển khai hiệu quả mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn tiếp theo...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: “Cơ quan Trung ương Hội đã nỗ lực làm việc với các cơ quan, bộ, ban, ngành liên quan để nâng cao mức hỗ trợ báo chí chất lượng cao. Giai đoạn 2021 – 2025, mức kinh phí tăng lên khoảng 1,5 lần giai đoạn trước. Thời gian tới, Trung ương Hội sẽ triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ, ưu tiên tập trung vào các đề tài lớn”.

THÚY HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top