07 Tháng Ba 2021

THÔNG BÁO Thi tuyển viên chức năm 2020 của Báo Văn hóa

Thứ Tư 08/04/2020 | 10:57 GMT+7

VHO- Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020, Báo Văn hóa thông báo thi tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển viên chức:

1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

2.1. Không cư trú tại Việt Nam;

2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở  giáo dục.

iI. ChỈ tiêu, vỊ TRÍ tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng VIÊN chức

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu;

2. Vị trí tuyển dụng:

TT

Đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm

1

Ban Trị sự

01

01 Chuyên viên: Văn thư, Hành chính

2

Ban Thư ký

01

01 Biên tập viên hạng III : thực hiện công tác tổ chức đề tài, nội dung tin, bài, ảnh theo kế hoạch xuất bản của đơn vị.

3

Ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01

01 phóng  viên hạng III: thực hiện nội dung tin, bài ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

4

Ban Chính trị - Xã hội

01

01 phóng viên hạng III: thực hiện nội dung tin, bài lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

5

Ban Điện tử

01

01 phóng viên hạng III: tổ chức thực hiện nội dung tin, bài trên Báo điện tử.

6

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

01

01 Phóng viên hạng III: tổ chức thực hiện nội dung tin, bài tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn lân cận

7

Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng

01

01 Phóng viên hạng III: tổ chức thực hiện nội dung tin, bài tại Đà Nẵng và các địa bàn lân cận

8

Văn phòng đại diện tại Tỉnh Khánh Hòa

01

01 Phóng viên hạng III: tổ chức thực hiện nội dung tin, bài tại Khánh Hòa và các địa bàn lân cận

 

Tổng cộng

08

 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng:

3.1. Ban Trị sự:

* Vị trí Chuyên viên: Văn thư, Hành chính

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính, kinh tế;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản báo chí.

3.2. Ban Thư ký:

* Vị trí Biên tập viên hạng III: thực hiện công tác tổ chức đề tài, nội dung tin, bài, ảnh theo kế hoạch xuất bản:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 8 tuần trở lên.

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Biên tập viên hạng III;

- Sơ cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);

- Ưu tiên người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành báo chí; có thêm bằng Đại học ngoại ngữ; có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí từ 3 năm trở lên.

3.3. Đối với phóng viên hạng III       

* Vị trí Phóng viên hạng III: thực hiện công tác tổ chức nội dung tin, bài, ảnh theo các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, kinh tế:

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 8 tuần trở lên.

- Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phóng viên hạng III;

- Sơ cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B);

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

a) Ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu

+ 01 Phóng viên thực hiện nội dung tin, bài về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

b) Ban Chính trị - Xã hội: 01 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên thực hiện nội dung tin, bài lĩnh vực kinh tế - xã hội: tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

c) Ban Báo Văn hóa điện tử: 01 chỉ tiêu

- 01 phóng viên tổ chức thực hiện nội dung tin, bài trên Báo Văn hóa điện tử. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo mạng điện tử.

d) Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 01 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên tổ chức thực hiện nội dung tin, bài tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn lân cận. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp  có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

e) Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng: 01 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên tổ chức thực hiện nội dung tin, bài tại Thành phố Đà Nẵng và các địa bàn lân cận. tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

f) Văn phòng Đại diện tại tỉnh Khánh Hòa: 01 chỉ tiêu

- 01 Phóng viên tổ chức thực hiện nội dung tin, bài tại tỉnh Khánh Hòa và các địa bàn lân cận. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. NỘi dung, hình thỨc, THỜI GIAN THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

1.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thí sinh được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết thực hiện trên giấy.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

          V. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 08/4/2020 đến 17 giờ 00 ngày 07/5/2020).

2.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

(Ban Trị sự, Báo Văn hóa, số 124 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 024.38222487).

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI

Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên Báo Văn hóa điện tử./.

 

( Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tải tại phần Tải tài liệu phía dưới)

                                                                                                                                                                                                                               TỔNG BIÊN TẬP

 Chu Thị Thu Hằng

Print

Tải tài liệu

Close 2021 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top