Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới
 14. Media

Văn hóa

07 Tháng Mười 2022

Đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật

Chủ Nhật 31/07/2022 | 14:27 GMT+7

VHO- Ngày 29.7 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình văn học – nghệ thuật (VHNT) và hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương 6 tháng đầu năm 2022. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số Ban, bộ, ngành; lãnh đạo Liên hiệp Hội các VHNT Việt Nam; lãnh đạo các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương cùng các cơ quan liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá chung tình hình VHNT và hoạt động Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương 6 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết trong 6 tháng đầu năm qua, tình hình dịch Covid-19 dần ổn định, cuộc sống trở lại bình thường sau gần 3 năm bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động VHNT vì thế từng bước được phục hồi tuy còn chậm. Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật đã tiến hành dàn dựng nhiều vở diễn, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân sau thời gian dài bị đình trệ do dịch bệnh. Bầu không khí phấn khởi sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục được truyền thông, báo chí lan toả bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chủ trì Hội nghị

Các hoạt động truyền thống được thực hiện theo kế hoạch. Sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc, nhiều chương trình, dự án lớn về VHNT theo phê duyệt của Chính phủ được Liên hiệp và các hội tích cực triển khai thực hiện. Một số chương trình tiếp tục được bổ sung như chương trình xây dựng ngân hàng dữ liệu số về tác giả, tác phẩm VHNT Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030; chương trình xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số về tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam…

Vụ trưởng Vụ Văn hoá - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) Nguyễn Minh Nhựt trình bày báo cáo

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho biết thêm trong các tháng đầu năm 2022, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã duy trì ổn định tổ chức, triển khai nhiều hoạt động theo đúng định hướng đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, triển khai công tác, thích ứng với tình hình phòng chống dịch theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo các hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt. Văn – nghệ sĩ giữ được tinh thần chủ động, say mê và có tính trách nhiệm cao với công việc sáng tạo. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều cuộc hội thảo diễn ra với phương thức đổi mới, có hiệu quả… Những biến động của xã hội rất đáng quan tâm nhưng với bản lĩnh vững vàng, tấm lòng chân thành, những người làm VHNT đã không bị “va vấp” trong quá trình sáng tạo, nghiên cứu, sưu tầm của mình.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Cùng với những gì đã làm được, hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 còn bộc lộ một số hạn chế. Trong đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối với các Hội VHNT theo tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng còn chậm. Lề lối, phương thức, nội dung triển khai hoạt động chuyên môn tại các hội phần lớn vẫn nương theo cách làm truyền thống, nặng về phong trào, thiếu tính chuyên nghiệp, chưa thật sự hiệu quả, nhạy bén, sáng tạo, phù hợp, thích ứng… để đáp ứng những yêu cầu và đồi hỏi mới từ thực tiễn. Việc hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động xã hội, theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, chế độ thông tin, báo cáo còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam vẫn chưa ban hành được quy chế phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, quản lý và xử lý các vấn đề nhạy cảm, quan trọng, phức tạp trên lĩnh vực văn hoá, VHNT.

Đại diện một số đơn vị đóng góp ý kiến cho hoạt động phát triển VHNT 

Để khắc phục các mặt hạn chế, 6 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Minh Nhựt nêu rõ, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá – văn nghệ; các ý kiến kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trọng tâm là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; Kết luận của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về văn hoá, VHNT, Liên hiệp và các hội tiếp tục rà soát lại nội dung hoạt động, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác; kiện toàn tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong hoạt động. Đồng thời, quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ, có đề án cụ thể để chuẩn bị tốt công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt; từng bước đổi mới mô hình, phương thức hoạt động, khơi dậy mọi tiềm năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả

Đề xuất thêm ý kiến phát triển hoạt động, đại diện các Hội, đơn vị cho rằng, dựa trên hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL và điều kiện thực tiễn, thời gian tới, Liên hiệp các hội tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước. Trước mắt là lễ kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2022) và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 – 2.9.2022)… Đặc biệt, vận động hội viên hướng ứng tham gia tích cực cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm về đề tài thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết luận Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm yêu cầu trong 6 tháng còn lại, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương cần phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia tích cực cùng các cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng và thực thi chính sách có liên quan; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong giới văn – nghệ sĩ; kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực hoạt động và thông tin nhanh chóng đến Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan để định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, góp phần xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; tham gia đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

ĐÌNH TOÁN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục theo ngày

«Tháng Mười 2022»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2022 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top